*97220-00.071 PORCHER VENETO 11 ONE- PIECE TOILET

561525 MFG #: *97220-00.071
  • Specifications
Flushing System
Gravity Flush, Champion®
Sub Brand
Veneto II™